Administracinėse bylose įteisintas taikos sutarties institutas
2013-05-30

Šiandien Seimo posėdyje priimtas Teisingumo ministerijos parengtas Administracinių bylų teisenos įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas, kuriame numatoma galimybė administracinius ginčus šalims baigti taikos sutartimi.

„Priėmus šį įstatymą, administracinių bylų nagrinėjimas taps paprastesnis ir greitesnis, taip pat ir patys teismai bus mažiau apkrauti darbu, teisėjai galės daugiau laiko skirti sudėtingoms byloms“, - pažymi teisingumo ministras Juozas Bernatonis.

Priimtame įstatyme nagrinėjant administracinius ginčus dažniau bus taikoma mediacija, t.y. taikus sprendimo būdas, priimtinas abiem šalims. Skundą gavęs  teisėjas, įvertinęs, kad yra galimas taikos sutarties sudarymas, turės pasiūlyti šalims abipusių taikių derybų būdu pasiekti abiem šalims priimtiną susitarimą. Dėl esminių taikos sutarties sąlygų būtų galima susitarti iki teismo posėdžio dienos.

Administracinių bylų teisenos įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas nustato, kad susitarti taikiai nebus galima tuomet, jei taikos sutartis pažeis viešąjį interesą, prieštaraus imperatyvioms įstatymų normoms arba bus nustatyta, kad ji pažeidžia kitų asmenų teises bei teisėtus lūkesčius, taip pat bylose dėl norminių teisės aktų teisėtumo.

Šalys galės taikiai susitarti  bet kurioje proceso stadijoje iki teismo sprendimo. Taikos sutartis visais atvejais tvirtins teismas, kad būtų išvengta neleistinų susitarimų. Taikiai ginčą išsprendusioms šalims bus grąžinama 50 proc. sumokėto žyminio mokesčio.

Iki šiol Administracinių bylų teisenos įstatymas nenumatė tokios galimybės, tačiau praktikoje taikos sutartys administraciniuose ginčuose kartais sudaromos remiantis Civilinio kodekso bei Civilinio proceso kodekso nuostatomis. Tai leidžia greičiau ir paprasčiau asmenims susitarti su valstybės institucijomis tais atvejais, kuomet ginčas iškyla dėl administracinių santykių, todėl norima tai aiškiai įtvirtinti ir administracinių bylų nagrinėjimą reguliuojančiuose teisės aktuose.

Su šiuo įstatymu galima susipažinti
internete.

Pasidalinti nuoroda: