PIRMOJI PO LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO VYRIAUSYBĖ

Vyriausybės programa

Ministrė Pirmininkė Kazimira Danutė PRUNSKIENĖ

 • Paskirta: 1990 m. kovo 17 d. Aukščiausios Tarybos nutarimu Nr. 1-35
 • Atleista: 1991 m. sausio 10 d. Aukščiausios Tarybos nutarimu Nr. 1-920


MINISTRĖS PIRMININKĖS PAVADUOTOJAI

 • Algirdas Mykolas BRAZAUSKAS
 • Romualdas OZOLAS


MINISTRAI

 • Ekonomikos ministras Vytas NAVICKAS
 • Energetikos ministras Leonas Vaidotas AŠMANTAS
 • Finansų ministras Romualdas SIKORSKIS
 • Kultūros ir švietimo ministras Darius KUOLYS
 • Materialinių išteklių ministras Romualdas KOZYROVIČIUS
 • Miškų ūkio ministras Vaidotas ANTANAITIS
 • Pramonės ministras Rimvydas JASINAVIČIUS
 • Prekybos ministras Albertas Ambraziejus SINEVIČIUS
 • Ryšių ministras Kostas BIRULIS
 • Sveikatos apsaugos ministras Juozas OLEKAS
 • Socialinės apsaugos ministras Algis DOBRAVOLSKAS
 • Statybos ir urbanistikos ministras Algimantas NASVYTIS
 • Susisiekimo ministras Jonas BIRŽIŠKIS
 • Teisingumo ministras Pranas KŪRIS
 • Užsienio reikalų ministras Algirdas SAUDARGAS
 • Vidaus reikalų ministras Marijonas MISIUKONIS
 • Žemės ūkio ministras Vytautas KNAŠYS

ANTROJI VYRIAUSYBĖ

Ministras Pirmininkas Albertas ŠIMĖNAS

 • Paskirtas: 1991 m. sausio 10 d. Aukščiausios Tarybos nutarimu Nr. 1-929
 • Atleistas: 1991 m. sausio 13 d. Aukščiausios Tarybos nutarimu Nr. 1-937


MINISTRAI

 • Ekonomikos ministras Vytas NAVICKAS
 • Energetikos ministras Leonas Vaidotas AŠMANTAS
 • Finansų ministras Romualdas SIKORSKIS
 • Kultūros ir švietimo ministras Darius KUOLYS
 • Materialinių išteklių ministras Romualdas KOZYROVIČIUS
 • Miškų ūkio ministras Vaidotas ANTANAITIS
 • Pramonės ministras Rimvydas JASINAVIČIUS
 • Prekybos ministras Albertas Ambraziejus SINEVIČIUS
 • Ryšių ministras Kostas BIRULIS
 • Socialinės apsaugos ministras Algis DOBRAVOLSKAS
 • Statybos ir urbanistikos ministras Algimantas NASVYTIS
 • Susisiekimo ministras Jonas BIRŽIŠKIS
 • Sveikatos apsaugos ministras Juozas OLEKAS
 • Teisingumo ministras Pranas KŪRIS
 • Užsienio reikalų ministras Algirdas SAUDARGAS
 • Vidaus reikalų ministras Marijonas MISIUKONIS
 • Žemės ūkio ministras Vytautas KNAŠYS


TREČIOJI VYRIAUSYBĖ

Vyriausybės programa Seime patvirtinta ir Vyriausybė gavo įgaliojimus veikti 1991 m. birželio 13 d.

Vyriausybės programa

Ministras Pirmininkas Gediminas VAGNORIUS

 • Paskirtas: 1991 m. sausio 13 d. Aukščiausios Tarybos nutarimu Nr. 1-938
 • Atleistas: 1992 m. liepos 21 d. Aukščiausios Tarybos nutarimu Nr. 1-2752


MINISTRO PIRMININKO PAVADUOTOJAI

 • Zigmas VAIŠVILA
 • Vytautas PAKALNIŠKIS, (iki 1992 liepos 23 d. ėjo ir teisingumo ministro pareigas)
 • Algis DOBROVOLSKAS, ( iki 1992 m. liepos 23 d. ėjo ir socialinės apsaugos ministro pareigas)


MINISTRAI

 • Ekonomikos ministras Vytas NAVICKAS, nuo 1991 m. gegužės 30 d. Albertas ŠIMĖNAS
 • Energetikos ministras Leonas Vaidotas AŠMANTAS
 • Finansų ministrė Elvyra Janina KUNEVIČIENĖ
 • Krašto apsaugos ministras Audrius BUTKEVIČIUS
 • Kultūros ir švietimo ministras Darius KUOLYS
 • Miškų ūkio ministras Vaidotas ANTANAITIS, nuo 1992 m. sausio 23 d. Jonas Rimas KLIMAS
 • Prekybos ministras Albertas Ambraziejus SINEVIČIUS (iki 1991 m. gruodžio 2 d.)
 • Prekybos ir materialinių išteklių ministras Vilius ŽIDONIS (nuo 1991 m. spalio 3 d.)
 • Ryšių ir informatikos ministras Kostas BIRULIS, nuo 1991 m. gruodžio 4 d. ministro pareigas laikinai ėjo Alfredas Antanas Basevičius
 • Statybos ir urbanistikos ministras Algimantas NASVYTIS
 • Susisiekimo ministras Jonas BIRŽIŠKIS
 • Sveikatos apsaugos ministras Juozas OLEKAS
 • Tarptautinių ekonominių santykių ministras Vytenis ALEŠKAITIS
 • Užsienio reikalų ministras Algirdas SAUDARGAS
 • Vidaus reikalų ministras Petras VALIUKAS
 • Žemės ūkio ministras Rimvydas Raimondas SURVILA
 • Ministras be portfelio Aleksandras ABIŠALA


KETVIRTOJI VYRIAUSYBĖ

Ekonominės politikos memorandumas

Ministras Pirmininkas Aleksandras Algirdas ABIŠALA

 • Paskirtas: 1992 m. liepos 21 d. Aukščiausios Tarybos nutarimu Nr. 1-2769
 • Atleistas: 1992 m. lapkričio 26 d. Dekretu Nr. 1


MINISTRO PIRMININKO PAVADUOTOJAS

 • Bronislovas LUBYS

MINISTRAI

 • Ekonomikos ministras Albertas ŠIMĖNAS
 • Energetikos ministras Leonas Vaidotas AŠMANTAS
 • Finansų ministras Audrius MISEVIČIUS
 • Krašto apsaugos ministras Audrius BUTKEVIČIUS
 • Kultūros ir švietimo ministras Darius KUOLYS
 • Miškų ūkio ministras Jonas Rimas KLIMAS
 • Ryšių ir informatikos ministras Gintautas ŽINTELIS
 • Socialinės apsaugos ministras Teodoras MEDAISKIS
 • Statybos ir urbanistikos ministras Algimantas NASVYTIS
 • Susisiekimo ministras Jonas BIRŽIŠKIS
 • Sveikatos apsaugos ministras Juozas OLEKAS
 • Tarptautinių ekonominių santykių ministras Vytenis ALEŠKAITIS
 • Užsienio reikalų ministras Algirdas SAUDARGAS
 • Vidaus reikalų ministras Petras VALIUKAS
 • Žemės ūkio ministras Rimvydas Raimondas SURVILA
 • Ministras be portfelio Leonas KADŽIULIS
 • Ministras be portfelio Stasys KROPAS
 • Ministras be portfelio Gediminas ŠERKŠNYS
 • Laikinai ėjęs prekybos ir materialinių išteklių ministro pareigas Romualdas RAMOŠKA
 • Laikinai ėjęs teisingumo ministro pareigas Zenonas JUKNEVIČIUS


PENKTOJI VYRIAUSYBĖ

Vyriausybės programa Seime patvirtinta ir Vyriausybė gavo įgaliojimus veikti 1992 gruodžio 17 d.

LR Vyriausybės programa

Ministras Pirmininkas Bronislovas LUBYS

 • Paskirtas: 1992 m. gruodžio 12 d. Dekretu Nr. 3
 • Atleistas: 1993 m. kovo 10 d. Dekretu Nr. 11


MINISTRAI

 • Ekonomikos ministras Julius VESELKA
 • Energetikos ministras Leonas Vaidotas AŠMANTAS
 • Finansų ministras Eduardas VILKELIS
 • Krašto apsaugos ministras Audrius BUTKEVIČIUS
 • Kultūros ir švietimo ministras Dainius TRINKŪNAS
 • Miškų ūkio ministras Jonas Rimas KLIMAS
 • Pramonės ir prekybos ministras Albertas Ambraziejus SINEVIČIUS
 • Ryšių ir informatikos ministras Gintautas ŽINTELIS
 • Socialinės apsaugos ministras Teodoras MEDAISKIS
 • Statybos ir urbanistikos ministras Algirdas VAPŠYS
 • Susisiekimo ministras Jonas BIRŽIŠKIS
 • Sveikatos apsaugos ministras Vytautas KRIAUZA
 • Teisingumo ministras Jonas PRAPIESTIS
 • Užsienio reikalų ministras Povilas GYLYS
 • Vidaus reikalų ministras Romasis VAITIEKŪNAS
 • Žemės ūkio ministras Rimantas KARAZIJA
 • Ministras be portfelio savivaldybių reikalams Algimantas MATULEVIČIUS


ŠEŠTOJI VYRIAUSYBĖ

Vyriausybės programa Seime patvirtinta ir Vyriausybė gavo įgaliojimus veikti 1993 m. kovo 31 d.

LR Vyriausybės programa
Vyriausybės programos įgyvendinimo veiksmai ir kryptys

Ministras Pirmininkas Adolfas ŠLEŽEVIČIUS

 • Paskirtas: 1993 m. kovo 10 d. Dekretu Nr. 11
 • Atleistas: 1996 m. vasario 8 d. Dekretu Nr. 830


MINISTRAI

 • Aplinkos apsaugos ministras Bronius BRADAUSKAS
 • Ekonomikos ministras Julius VESELKA, nuo 1994 m. birželio 9 d. - Aleksandras VASILIAUSKAS, nuo 1995 m. spalio 5 d. - Vytas NAVICKAS
 • Energetikos ministras Algimantas Vladas STASIUKYNAS, nuo 1995 m. gegužės 15 d. Arvydas Kostas LEŠČINSKAS
 • Finansų ministras Eduardas VILKELIS, nuo 1995 m. vasario 10 d. - Reinoldijus ŠARKINAS
 • Krašto apsaugos ministras Audrius BUTKEVIČIUS, nuo 1993 m. spalio 28 d. Linas LINKEVIČIUS
 • Kultūros ir švietimo ministras nuo 1994 m. liepos 1 d. (kultūros ministras) Dainius TRINKŪNAS, nuo 1994 m. lapkričio 15 d. kultūros ministras - Juozas NEKROŠIUS
 • Miškų ūkio ministras Gintautas KOVALČIKAS, nuo 1994 m. birželio 9 d. - Albertas VASILIAUSKAS
 • Pramonės ir prekybos ministras Albertas Ambraziejus SINEVIČIUS, nuo 1993 m. birželio 1 d. - Kazimieras Juozas KLIMAŠAUSKAS
 • Ryšių ir informatikos ministras Gintautas ŽINTELIS
 • Socialinės apsaugos ir darbo ministras nuo 1994 m. gegužės 19 d. Mindaugas MIKAILA
 • Socialinės apsaugos ministras Teodoras MEDAISKIS, nuo 1993 m. spalio 20 d. - Laurynas Mindaugas STANKEVIČIUS, nuo 1994 m. liepos 1 d. tapęs Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministru
 • Statybos ir urbanistikos ministras Algirdas VAPŠYS, nuo 1994 m. vasario 3 d. Julius LAICONAS
 • Susisiekimo ministras Jonas BIRŽIŠKIS
 • Sveikatos apsaugos ministras Jurgis BRĖDIKIS, nuo 1994 m. lapkričio 10 d. - Antanas VINKUS
 • Švietimo ir mokslo ministras nuo 1994 m. gegužės 19 d. Vladislavas DOMARKAS
 • Teisingumo ministras Jonas PRAPIESTIS
 • Užsienio reikalų ministras Povilas GYLYS
 • Vidaus reikalų ministras Romasis VAITIEKŪNAS
 • Žemės ūkio ministras Rimantas KARAZIJA, nuo 1994 m. rugsėjo 26 d. - Vytautas EINORIS


SEPTINTOJI VYRIAUSYBĖ

Vyriausybės programa Seime patvirtinta ir Vyriausybė gavo įgaliojimus veikti 1996 m. kovo 19 d.

LR Vyriausybės programa
LR Vyriausybės programos įgyvendinimo veiksmai ir kryptys

Ministras Pirmininkas Laurynas Mindaugas STANKEVIČIUS

 • Paskirtas: 1996 m. vasario 23 d. Dekretu Nr. 831
 • Atleistas: 1996 m. lapkričio 19 d. Dekretu Nr. 1110


MINISTRAI

 • Aplinkos apsaugos ministras Bronius BRADAUSKAS
 • Energetikos ministras Saulius Aloyzas Bernardas KUTAS
 • Ekonomikos ministras Antanas Zenonas KAMINSKAS
 • Finansų ministras Algimantas KRIŽINAUSKAS
 • Krašto apsaugos ministras Linas LINKEVIČIUS
 • Kultūros ministras Juozas NEKROŠIUS
 • Miškų ūkio ministras Albertas VASILIAUSKAS
 • Pramonės ir prekybos ministras Kazimieras Juozas KLIMAŠAUSKAS
 • Ryšių ir informatikos ministras Vaidotas Blažiejus ABRAITIS
 • Socialinės apsaugos ir darbo ministras Mindaugas MIKAILA
 • Statybos ir urbanistikos ministrė Aldona BARANAUSKIENĖ
 • Susisiekimo ministras Jonas BIRŽIŠKIS
 • Sveikatos apsaugos ministras Antanas VINKUS
 • Švietimo ir mokslo ministras Vladislavas DOMARKAS
 • Teisingumo ministras Jonas PRAPIESTIS, nuo 1996 m. balandžio 23 d. - Albertas VALYS
 • Užsienio reikalų ministras Povilas GYLYS
 • Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministras Petras PAPOVAS
 • Vidaus reikalų ministras Virgilijus Vladislovas BULOVAS
 • Žemės ūkio ministras Vytautas EINORIS


AŠTUNTOJI VYRIAUSYBĖ

Vyriausybės programa Seime patvirtinta ir Vyriausybė gavo įgaliojimus veikti 1996 m. gruodžio 10 d.

LR Vyriausybės 1997-2000 metų veiklos programa
LR Vyriausybės 1999-2000 metų veiklos programos įgyvendinimo priemonės

Ministras Pirmininkas Gediminas VAGNORIUS

 • Paskirtas: 1996 m. gruodžio 4 d. Dekretu Nr. 1127
 • Atleistas: 1999 m. gegužės 3 d. Dekretu Nr. 429


MINISTRAI

 • Aplinkos apsaugos ministras Imantas LAZDINIS, nuo 1998 m. kovo 25 d. - Algis ČAPLIKAS, nuo 1998 m. gegužės 6 d. Aplinkos ministras, nuo 1999 balandžio 8 d. – Danius LYGIS
 • Ekonomikos ministras Vincas BABILIUS, nuo 1996 m. gruodžio 19 d. tapęs Ūkio ministru
 • Finansų ministras Rolandas MATILIAUSKAS, nuo 1997 m. vasario 19 d. – Algirdas ŠEMETA
 • Krašto apsaugos ministras Česlovas STANKEVIČIUS
 • Kultūros ministras Saulius ŠALTENIS
 • Pramonės ir prekybos ministrė Laima ANDRIKIENĖ, nuo 1996 m. gruodžio 19 d. iki 1998 m. kovo 25 d. - Europos reikalų ministrė
 • Ryšių ir informatikos ministras Rimantas PLEIKYS, atleistas 1998 m. kovo 25 d.
 • Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Irena DEGUTIENĖ
 • Statybos ir urbanistikos ministras Algis ČAPLIKAS, nuo 1998 m. kovo 25 d. tapęs Aplinkos apsaugos ministru, nuo 1998 m. gegužės 6 d. iki 1999 kovo 5 d. - Aplinkos ministras
 • Susisiekimo ministras Algis ŽVALIAUSKAS, nuo 1999 m. sausio 6 d. – Rimantas DIDŽIOKAS
 • Sveikatos apsaugos ministras Juozas GALDIKAS, nuo 1998 m. kovo 25 d. – Mindaugas STANKEVIČIUS
 • Švietimo ir mokslo ministras Zigmas ZINKEVIČIUS, nuo 1998 m. gegužės 1 d. Kornelijus PLATELIS
 • Teisingumo ministras Vytautas PAKALNIŠKIS
 • Užsienio reikalų ministras Algirdas SAUDARGAS
 • Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministras Kęstutis SKREBYS
 • Vidaus reikalų ministras Vidmantas ŽIEMELIS, nuo 1998 m. gegužės 22 d. Stasys ŠEDBARAS
 • Žemės ūkio ministras Vytautas KNAŠYS, nuo 1996 m. gruodžio 19 d. tapęs Žemės ir miškų ūkio ministru, nuo 1998 m. gegužės 6 d. Žemės ūkio ministras – Edvardas MAKELIS


DEVINTOJI VYRIAUSYBĖ

Vyriausybės programa Seime patvirtinta ir Vyriausybė gavo įgaliojimus veikti 1999 m. birželio 10 d.

LR Vyriausybės 1999-2000 metų veiklos programa
LR Vyriausybės 1999-2000 metų veiklos programos įgyvendinimo priemonės

Ministras Pirmininkas Rolandas PAKSAS

 • Paskirtas: 1999 m. birželio 1 d. Dekretu Nr. 469
 • Atleistas: 1999 m. spalio 27 d. Dekretu Nr. 652


MINISTRAI

 • Sveikatos apsaugos ministras - Raimundas ALEKNA
 • Teisingumo ministras - Gintaras BALČIŪNAS
 • Kultūros ministras - Arūnas BĖKŠTA
 • Vidaus reikalų ministras - Česlovas BLAŽYS
 • Socialinės apsaugos ir darbo ministrė - Irena DEGUTIENĖ
 • Susisiekimo ministras - Rimantas DIDŽIOKAS
 • Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministras - Sigitas KAKTYS
 • Finansų ministras - Jonas LIONGINAS
 • Aplinkos ministras - Danius LYGIS
 • Žemės ūkio ministras - Edvardas MAKELIS
 • Ūkio ministras - Eugenijus MALDEIKIS
 • Švietimo ir mokslo ministras - Kornelijus PLATELIS
 • Užsienio reikalų ministras - Algirdas SAUDARGAS
 • Krašto apsaugos ministras - Česlovas Vytautas STANKEVIČIUS


DEŠIMTOJI VYRIAUSYBĖ

Vyriausybės programa Seime patvirtinta ir Vyriausybė gavo įgaliojimus veikti 1999 lapkričio 11 d.

LR Vyriausybės 1999-2000 metų veiklos programa
LR Vyriausybės 1999-2000 metų veiklos programos įgyvendinimo priemonės

Ministras Pirmininkas Andrius Kubilius

 • Paskirtas: 1999 m. lapkričio 3 d. Dekretu Nr. 657
 • Atleistas: 2000 m. lapkričio 9 d. Dekretu Nr. 1076


MINISTRAI

 • Sveikatos apsaugos ministras - Raimundas ALEKNA
 • Teisingumo ministras - Gintaras BALČIŪNAS
 • Kultūros ministras - Arūnas BĖKŠTA
 • Vidaus reikalų ministras - Česlovas BLAŽYS
 • Socialinės apsaugos ir darbo ministrė - Irena DEGUTIENĖ
 • Susisiekimo ministras - Rimantas DIDŽIOKAS
 • Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministras - Jonas RUDALEVIČIUS
 • Finansų ministras - Vytautas DUDĖNAS
 • Aplinkos ministras - Danius LYGIS
 • Žemės ūkio ministras - Edvardas MAKELIS
 • Ūkio ministras - Valentinas MILAKNIS
 • Švietimo ir mokslo ministras - Kornelijus PLATELIS
 • Užsienio reikalų ministras - Algirdas SAUDARGAS
 • Krašto apsaugos ministras - Česlovas Vytautas STANKEVIČIUS


VIENUOLIKTOJI VYRIAUSYBĖ

Vyriausybės programa Seime patvirtinta ir Vyriausybė gavo įgaliojimus veikti 2000 lapkričio 9 d.

LR Vyriausybės 2000-2004 metų programa
LR Vyriausybės 2000-2004 metų veiklos programos įgyvendinimo priemonės

Ministras Pirmininkas Rolandas Paksas

 • Paskirtas: 2000 m. spalio 27 d. Dekretu Nr. 1052
 • Atleistas: 2001 m. birželio 20 d. Dekretu Nr. 1384


MINISTRAI

 • Teisingumo ministras - Gintautas BARTKUS
 • Socialinės apsaugos ir darbo ministrė - Vilija BLINKEVIČIŪTĖ
 • Sveikatos apsaugos ministras - Vinsas JANUŠONIS, nuo 2001 m. gegužės 15 d. Konstantinas Romualdas DOBROVOLSKIS
 • Kultūros ministras - Gintautas KĖVIŠAS
 • Žemės ūkio ministras - Kęstutis KRISTINAITIS
 • Krašto apsaugos ministras - Linas LINKEVIČIUS
 • Finansų ministras - Jonas LIONGINAS
 • Ūkio ministras - Eugenijus MALDEIKIS, nuo 2001 m. vasario 15 d. Eugenijus GENTVILAS
 • Vidaus reikalų ministras - Vytautas MARKEVIČIUS
 • Švietimo ir mokslo ministras - Algirdas MONKEVIČIUS
 • Susisiekimo ministras - Gintaras STRIAUKAS, nuo 2001 m. sausio 24 d. Dailis Alfonsas BARAKAUSKAS
 • Užsienio reikalų ministras - Antanas VALIONIS
 • Aplinkos ministras – Henrikas ŽUKAUSKAS


DVYLIKTOJI VYRIAUSYBĖ

Vyriausybės programa Seime patvirtinta ir Vyriausybė gavo įgaliojimus veikti 2001 m. liepos 12 d.
Vyriausybė atsistatydino 2004 m. gruodžio 14 d.

LR Vyriausybės 2001-2004 metų programa
2001-2004 metų programos įgyvendinimo priemonės
2001-2004 metų programos įgyvendinimo ataskaitos santrauka (2004 m. rugpjūtis)
LR Vyriausybės 2002 metų veiklos ataskaita Seimui
12-ajai Vyriausybei dveji metai
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 metų veiklos ataskaita Seimui

Ministras Pirmininkas Algirdas Mykolas Brazauskas

 • Paskirtas: 2001 m. liepos 4 d. Dekretu Nr. 1405
 • Atleistas: 2004 m. gruodžio 15 d. Dekretu Nr. 170


MINISTRAI

 • Aplinkos ministras –Arūnas KUNDROTAS
 • Finansų ministrė - Dalia GRYBAUSKAITĖ, nuo 2004 m. gegužės 4 d. - Algirdas BUTKEVIČIUS
 • Krašto apsaugos ministras - Linas LINKEVIČIUS
 • Kultūros ministrė - Roma DOVYDĖNIENĖ (ŽAKAITIENĖ)
 • Socialinės apsaugos ir darbo ministrė - Vilija BLINKEVIČIŪTĖ
 • Susisiekimo ministras - Zigmantas BALČYTIS
 • Sveikatos apsaugos ministras - Konstantinas Romualdas DOBROVOLSKIS, nuo 2003 m. kovo 10 d. - Juozas OLEKAS
 • Švietimo ir mokslo ministras - Algirdas MONKEVIČIUS
 • Teisingumo ministras - Vytautas MARKEVIČIUS
 • Ūkio ministras - Petras ČĖSNA
 • Užsienio reikalų ministras - Antanas VALIONIS
 • Vidaus reikalų ministras - Juozas BERNATONIS, nuo 2003 m. gegužės 13 d. Virgilijus Vladislovas BULOVAS
 • Žemės ūkio ministras - Kęstutis KRISTINAITIS, nuo 2001 m. spalio 3 d. - Jeronimas KRAUJELIS


TRYLIKTOJI VYRIAUSYBĖ

Vyriausybės programa Seime patvirtinta ir Vyriausybė gavo įgaliojimus veikti 2004 m. gruodžio 14 d.
Vyriausybė atsistatydino 2006 m. birželio 01 d.

LR Vyriausybės 2004-2008 metų programa
2004-2008 metų programos įgyvendinimo priemonės
LR Vyriausybės 2004 metų veiklos ataskaita Seimui
LR Vyriausybės 2005 metų veiklos ataskaita Seimui

Ministras Pirmininkas Algirdas Mykolas Brazauskas

 • Paskirtas: 2004 m. lapkričio 29 d. Prezidento dekretu Nr. 154
 • Atleistas: 2006 m. birželio 01 d. Prezidento dekretu Nr. 640


MINISTRAI

 • Aplinkos ministras –Arūnas KUNDROTAS
 • Finansų ministras - Algirdas BUTKEVIČIUS, nuo 2005 m. gegužės 13 d. - Zigmantas BALČYTIS
 • Krašto apsaugos ministras - Gediminas KIRKILAS
 • Kultūros ministras - Vladimiras PRUDNIKOVAS
 • Socialinės apsaugos ir darbo ministrė - Vilija BLINKEVIČIŪTĖ
 • Susisiekimo ministras - Zigmantas BALČYTIS, nuo 2005 m. birželio 10 d. - Petras ČĖSNA
 • Sveikatos apsaugos ministras - Žilvinas PADAIGA
 • Švietimo ir mokslo ministras - Remigijus MOTUZAS
 • Teisingumo ministras - Gintautas BUŽINSKAS
 • Ūkio ministras - Viktor USPASKICH, nuo 2005 m. birželio 29 d. - Kęstutis DAUKŠYS
 • Užsienio reikalų ministras - Antanas VALIONIS
 • Vidaus reikalų ministras - Gintaras Jonas FURMANAVIČIUS
 • Žemės ūkio ministrė - Kazimira Danutė PRUNSKIENĖ


KETURIOLIKTOJI VYRIAUSYBĖ

Vyriausybės programa Seime patvirtinta ir Vyriausybė gavo įgaliojimus veikti 2006 m. liepos 18 d.
Vyriausybė atsistatydino 2008 m. lapkričio 17 d.

LR Vyriausybės 2006-2008 metų programa
2006-2008 metų programos įgyvendinimo priemonės
LR Vyriausybės 2006 metų veiklos ataskaita Seimui
LR Vyriausybės 2007 metų veiklos ataskaita Seimui

Ministras Pirmininkas Gediminas Kirkilas

 • Paskirtas: 2006 m. liepos 6 d. Prezidento dekretu Nr. 669
 • Atleistas: 2008 m. lapkričio 17 d. Prezidento dekretu Nr. 1K-1585


MINISTRAI

 • Aplinkos ministras –Arūnas KUNDROTAS, nuo 2008 m. sausio 31 d. - Artūras PAULAUSKAS
 • Finansų ministras - Zigmantas BALČYTIS, nuo 2007 m. gegužės 16 d. - Rimantas ŠADŽIUS
 • Krašto apsaugos ministras - Juozas OLEKAS
 • Kultūros ministras - Jonas JUČAS
 • Socialinės apsaugos ir darbo ministrė - Vilija BLINKEVIČIŪTĖ
 • Susisiekimo ministras - Algirdas BUTKEVIČIUS
 • Sveikatos apsaugos ministras - Rimvydas TURČINSKAS, nuo 2008 m. liepos 14 - Gediminas ČERNIAUSKAS
 • Švietimo ir mokslo ministrė - Roma ŽAKAITIENĖ, nuo 2008 m. gegužės 27 d. - Algirdas MONKEVIČIUS
 • Teisingumo ministras - Petras BAGUŠKA
 • Ūkio ministras - Vytas NAVICKAS
 • Užsienio reikalų ministras - Petras VAITIEKŪNAS
 • Vidaus reikalų ministras - Raimondas ŠUKYS, nuo 2007 m. gruodžio 17 d. - Regimantas ČIUPAILA
 • Žemės ūkio ministrė - Kazimira Danutė PRUNSKIENĖ


PENKIOLIKTOJI VYRIAUSYBĖ

Vyriausybės programa Seime patvirtinta ir Vyriausybė gavo įgaliojimus veikti 2008 m. gruodžio 9 d.
Vyriausybė atsistatydino 2012 m. gruodžio 13 d.

LR Vyriausybės veiklos programa
2008-2012 metų programos įgyvendinimo priemonės
2008 metų veiklos ataskaita Seimui
2009 metų veiklos ataskaita Seimui
2010 metų veiklos ataskaita Seimui
2011 metų veiklos ataskaita Seimui

Ministras Pirmininkas Andrius Kubilius

 • Paskirtas: 2008 m. lapkričio 28 d. Prezidento dekretu Nr. 1K-1611
 • Atleistas: 2012 m. gruodžio 13 d. Prezidento dekretu Nr. XII-51


MINISTRAI

 • Aplinkos ministras – Gediminas KAZLAUSKAS
 • Energetikos ministras - Arvydas SEKMOKAS (nuo 2009 m. liepos 22 d.)
 • Finansų ministras - Algirdas Gediminas ŠEMETA, nuo 2009 m. liepos 3 d. - Ingrida ŠIMONYTĖ
 • Krašto apsaugos ministrė - Rasa JUKNEVIČIENĖ
 • Kultūros ministras - Remigijus VILKAITIS, nuo 2010 m. liepos 2 d. - Arūnas GELŪNAS
 • Socialinės apsaugos ir darbo ministras - Rimantas Jonas DAGYS, nuo 2009 m. liepos 22 d. - Donatas JANKAUSKAS
 • Susisiekimo ministras - Eligijus MASIULIS
 • Sveikatos apsaugos ministras - Algis ČAPLIKAS, nuo 2010 m. kovo 1 d. - Raimondas ŠUKIS
 • Švietimo ir mokslo ministras - Gintaras STEPONAVIČIUS
 • Teisingumo ministras - Remigijus ŠIMAŠIUS
 • Ūkio ministras - Dainius KREIVYS, nuo 2011 m. kovo 17 d. - Rimantas ŽYLIUS
 • Užsienio reikalų ministras - Vygaudas UŠACKAS, nuo 2010 m. sausio 29 d. - Audronius AŽUBALIS
 • Vidaus reikalų ministras - Raimundas PALAITIS, nuo 2012 m. balandžio 16 d. - Artūras MELIANAS
 • Žemės ūkio ministras - Kazimieras STARKEVIČIUS